Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής

13η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής

(σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

28-30 Σεπτεμβρίου 2018, Ιωάννινα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Back to top