Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής

Οι ομιλίες της 10ης επιστημονικής συνάντησης της ΕΑΠ

Οι ομιλίες της 10ης επιστημονικής συνάντησης της ελληνικής ακαδημίας παιδιατρικής, σε μορφή pdf.

Αθλητισμός και παιδί - Γεωργία Παναγοπούλου

Σχολική αποτυχία και προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη - Έλενα Γιουρούκου

Οι προκλήσεις της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας στο έργο του παιδιάτρου - Ηλιάνα Χρηστάκη

Ηωσινοφιλία στα παιδιά - Σταυρούλα Κωσταρίδου


Back to top