ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής

Επαφή

Φόρμα Επαφής

Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με (*) απαιτείται να είναι συμπληρωμένα.

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Η Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής ιδρύθηκε στις 14/06/2003.
Σκοποί της Ε.Α.Π είναι:

1Η Προώθηση και αξιοποίηση του επιστημονικού αντικειμένου της ειδικότητας της Παιδιατρικής.

2Η Παρέμβαση, καθοδήγηση, διαφώτιση, επαφή και συνεργασία με επιστήμονες, γονείς, αρχές κ.τ.λ.

3Η Προάσπιση του παιδιατρικού επαγγέλματος.

Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων

συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα και ενώσεις.

Οργάνωση συγκεντρώσεων

προς ενημέρωση δασκάλων, καθηγητών και γονέων.
Συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Νοσοκομεία, που χορηγούν την ειδικότητα της Παιδιατρικής.

Προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών

Διοργάνωση παρουσιάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Συνεργασία με αντίστοιχες Ακαδημίες Εξωτερικού.

Συνεργασία

με τις Επιστημονικές Παιδιατρικές Εταιρείες της Ελλάδος χωρίς αντιπαλότητες.
Εκπόνηση επιστημονικών μονογραφιών και απονομή αυτών - δωρεάν - στους Παιδιάτρους.